Våld i nära relationer

Våld i nära relationer omfattar alla slags relationer mellan närstående som heterosexuella par, samkönade par, syskonrelationer och andra familje- och släktrelationer.

Våld är varje handling som får dig att göra något mot din vilja, eller får dig att avstå från att göra något som du vill, genom att någon till exempel kontrollerar, hotar, skadar, skrämmer eller kränker dig.

Du som är under 18 år och som hör eller ser våld mellan vuxna personer hemma är också utsatt för våld.

Våld i nära relationer är ett mönster av handlingar och beteenden, som kan komma ofta eller sällan.

Ett våldsamt beteende kan se ut på många olika sätt och det kan ibland vara svårt att känna igen för den som lever i det. Det kan vara svartsjuka, slag, hot, ilska eller andra kontrollerande beteenden.

Många som utsätts för våld i nära relationer känner sorg, skäms och tar på sig skulden för det som har hänt. Det är aldrig ditt fel att det händer.

Kom ihåg att

Det är inte ditt fel att du blir utsatt för våld.

Det är den som använder våld som har ansvar att förändra sitt beteende.

Även om den som utsätter dig får hjälp för sitt hotfulla eller våldsamma beteende betyder det inte alltid att beteendet kommer att förändras.

Hjälp och stöd

Du kan vända dig till din kommun, ideella verksamheter eller någon i din närhet. Om det är din familj och släkt som kontrollerar, hotar och är våldsam mot dig så prata med någon som står utanför familjen som du litar på, till exempel en skolkurator, lärare eller någon på hälsocentralen. Är det en nödsituation? Ring alltid 112.

Det finns hjälp att få i din kommun

Nationella hjälp- och stödlinjer

Länsstyrelsen Gävleborg i samverkan med Region Gävleborg och länets kommuner.

Logotype Länsstyrelsen Gävleborg