Funderar du på om ditt beteende är okej?

Skadar du din partner eller någon annan i din familj? Känner du dig oroad eller skrämd av ditt eget beteende? Det finns hjälp att få, men det tar tid och det är ingen enkel uppgift. De flesta kommunerna erbjuder någon form av stöd och hjälp till dig som vill förändra ett kontrollerande eller våldsamt beteende.

Hinder till att ta emot hjälp?

Ett våldsamt beteende kan se ut på många olika sätt och det kan ibland vara svårt att känna igen för den som lever i det. På grund av känslor som skam och rädsla kan det ibland vara svårt att söka hjälp. Det kan vara svårt att klara av de inre svårigheterna på egen hand, men med rätt stöd och vägledning går det att förändra ett beteende och må bättre.

Kommun

Kommunen har ansvar för att ta ett helhetsgrepp när det förekommer våld i en familj. Hela familjen ska få den hjälp och det stöd som behövs. Socialtjänsten har också ansvar att erbjuda hjälp till den som utövar våld mot närstående, att förändra sitt beteende. Det kan innebära rådgivning, krisbearbetning, stödsamtal och behandling. 

Polisen - 112

Det finns hjälp att få i din kommun

Nationella hjälp- och stödlinjer

Länsstyrelsen Gävleborg i samverkan med Region Gävleborg och länets kommuner.

Logotype Länsstyrelsen Gävleborg