Det är viktigt att du berättar för någon om vad du varit med om.

Våld påverkar din vardag

Att utsättas för våld kan påverka livet på olika sätt oavsett om du är barn, ungdom eller vuxen. Du kanske överraskas av känslor som du inte är beredd på – och som du inte vet hur du ska hantera. Ibland kan man fastna i tankemönster som kan vara svåra att bryta. Du kan komma ihåg händelser långt senare som påverkar dig. Därför är det viktigt att du berättar för någon om vad du varit med om.

Alla påverkas av svåra situationer

Det är individuellt hur vi reagerar. Men det finns känslor som fler känner igen sig i, särskilt om du varit utsatt för upprepat våld. Det kan orsaka fysiska och psykiska reaktioner, som ont i huvudet, mag- och tarmbesvär eller att du får svårt att sova. Man kan känna sig förvirrad och få svårt att minnas.

Många känner sorg, skäms och tar på sig skulden för det som har hänt. Rädsla, ilska eller maktlöshet är vanliga känslor. Ångest och depression är vanligare hos personer som utsatts för våld än hos andra.

Fysiska och psykiska reaktioner av våld innebär att du kan

 • Känna dig ensam, arg, rädd och otrygg.
 • Ha ont i kroppen utan att veta varför.
 • Ont i huvudet, mag- och tarmbesvär. 
 • Känna dig ledsen.
 • Ständig spänning i kroppen och tassar på tå hemma.
 • Känna stress och ovisshet över att inte veta vad som gör någon arg.
 • Vara orolig över andra i familjen.
 • Ha svårt att sova, orolig och drömmer mardrömmar.
 • Tappa aptiten, sluta äta eller känna behov av att hetsäta.
 • Svårt att koncentrera dig i skolan.
 • Rädd att ta hem kompisar.

Polisen - 112

Det finns hjälp att få i din kommun

Nationella hjälp- och stödlinjer

Länsstyrelsen Gävleborg i samverkan med Region Gävleborg och länets kommuner.