Alla har rätt till en våldsfri vardag

Våld i nära relationer finns överallt i vårt samhälle

Våld i nära relationer finns överallt i samhället, oavsett klass, etnicitet, kulturell och religiös bakgrund, funktionsnedsättning, ålder eller sexuell läggning. Kvinnor drabbas oftare av upprepat och allvarligt våld i nära relation. Barn som upplever våld är också utsatta. Få vågar berätta om våldet, men du är inte ensam. Det finns hjälp för dig att förändra din situation.

Den här sidan vänder sig till dig som bor i Gävleborgs län, men alla har rätt till en våldsfri vardag!

Hur vet jag att någon går över gränsen?

Vanliga tecken och mönster på våld i nära relationer

Tecknad illustration av sex personer med olika ursprung och funktionssätt som symboliserar samhällets mångfald.

Om våld i nära relationer

Är du drabbad eller känner du någon som är det?

Illustration av mobiltelefon med ett hjärta på displayen vilket symboliserar att det finns stöd att få.

Det finns hjälp att få

Behöver du någon att prata med? I din kommun finns det hjälp att få i form av råd och stöd.

Illustration av en trasig blomvas med blå blommor som ligger utspridda bland skärvorna vilket symboliserar våld.

Är ditt beteende okej?

Har du problem att hantera din ilska? Är någon i din närhet rädd för dig? 

Kvinnofridslinjen

Sweden’s National
Women’s Helpline

Hedersförtryck och våld”Andra vill bestämma vem jag ska gifta mig med.”

”De säger att jag är en skam för familjen.”

Länsstyrelsen Gävleborg i samverkan med Region Gävleborg och länets kommuner.

Logotyp för Länsstyrelsen Gävleborg.