De flesta kärleksrelationer börjar i en förälskelse och positiva känslor.

De flesta relationerna börjar med kärlek

De flesta kärleksrelationer börjar i en förälskelse och positiva känslor. I början upplevs din partner som snäll, omtänksam, kärleksfull och uppvaktande. Det vanligaste är att våldet kommer smygande in i relationen och efter en tid blir ett normaliserat tillstånd i vardagen.

Relationen kan utveckla osunda känslomässiga bindningar som är svåra att se och på egen hand bryta upp från. Gränserna över sin egen person, kropp, behov och intressen suddas ut. Relationen styrs till slut av bristande respekt, makt, kontroll och hot. Våldet kan se olika ut, nedan finns några exempel listade på vad våld kan innebära.

Psykiskt våld

Psykiskt våld är oförutsägbart och svårt att värja sig emot. Psykiskt våld kan handla om kränkningar och hot genom ord och handling som riktar sig mot person, egendom eller människovärde.

Psykiskt våld kan handla om situationer där förövaren till exempel:

 • får dig att tro att det är du som gör fel i relationen.
 • är oförutsägbar och vad du än gör så är det fel.
 • utnyttjar barnet för att få kontroll över dig.
 • kontrollerar dig och begränsar dina relationer.
 • bevakar ditt liv på sociala medier.
 • hotar att skada dig, ditt barn eller någon som du älskar.
 • gör dig rädd med gester, kommentarer, blick eller skrik. 
 • gör sig rolig på din bekostnad, förlöjligar och hånar dig.
 • anklagar dig för saker du inte gjort.

Fysiskt våld

Fysiskt våld handlar om varje form av oönskad fysisk beröring och fysisk handling som skadar och orsakar dig fysisk smärta.

Fysiskt våld kan vara att en person med avsikt att skada:

 • nyper, skakar eller håller fast dig.
 • sparkar, knuffar eller släpar dig.
 • kastar något på dig.
 • tar stryptag på dig, eller gör kvävningsförsök för att skrämma dig.
 • slår eller sparkar dig eller bankar ditt huvud mot något.
 • håller dig vaken och låter dig inte få sova.
 • skadar dig med olika föremål som t.ex. kniv eller cigaretter.

Sexualiserat våld

Sexualiserat våld kan vara att du blir tvingad att se eller delta i sexuella handlingar mot din vilja.

Exempel på sexuellt våld kan vara att en person:

 • har sex med dig fast du inte vill.
 • rör dig på ett sexuellt sätt mot din vilja.
 • får dig till att inte kunna säga nej till sex.
 • filmar och fotograferar i sexuellt syfte mot din vilja.
 • ger dig sexuella kommentarer och säger vulgära och snuskiga ord.
 • tjatar till sig sex eller tvingar dig att utföra olika sexuella handlingar.
 • tvingar dig att titta på porr fast du inte vill.

Försummelse

Du som har behov av stöd och hjälp för att klara ditt liv och din vardag kan bli utsatt för försummelse. Till exempel om du har en funktionsnedsättning, är sjuk, är äldre, är barn eller har ett missbruk. 

Exempel på försummelse kan vara att en person behandlar dig:

 • med bristande respekt som om du vore dum eller inte finns.
 • så att du inte får tillgång till hjälpmedel du behöver.
 • genom att hindra dig från att söka den hjälp från samhället som du behöver.
 • så att dina behov blir inte blir tillgodosedda som till exempel mat, fysisk aktivitet, sociala kontakter eller personlig hygien.

Ekonomiskt våld

Du lever i en nära relation och din partner tar kontroll över ekonomin och materiella tillgångar för att öka isolering, utsatthet och för att göra det svårare för dig att lämna relationen.

Materiellt våld

I en nära relation kan aggressioner riktas mot döda ting, saker och materiell skadegörelse. Det materiella våldet skapar en anspänning som kan leda till oro och rädsla. 

En person kan till exempel: 

 • slå sönder saker.
 • förstöra möbler.

Latent våld

Stark ilska och aggressivitet som är inbunden och visar sig i kroppshållning och kroppsuttryck och som skapar rädsla, upplevs som ett hot om våldsamma konsekvenser och/eller påminner om tidigare erfarenheter av fysiskt våld.

Våld mot husdjur

Våldsutövaren använder våld mot husdjur som en strategi för att utöva makt och kontroll mot dig. Forskning visar att de som använder våld i nära relationer också har lättare att använda våld mot djur. De som utövar våld mot djur utövar också ett grövre våld mot människor.

Polisen - 112

Det finns hjälp att få i din kommun

Nationella hjälp- och stödlinjer

Länsstyrelsen Gävleborg i samverkan med Region Gävleborg och länets kommuner.

Logotype Länsstyrelsen Gävleborg