Utbildning till gruppledare i ABC, alla barn i centrum, hösten 2020

Utbildningen består av 4,5 kursdagar. Parallellt med gruppledarutbildningen håller deltagarna en föräldragrupp tillsammans med en annan gruppledare.

För att bli gruppledare i ABC bör du:
– Arbeta med föräldrar och/eller barn, gärna inom socialtjänst, förskola, skola, eller inom annan verksamhet
– Ha möjlighet att inom din tjänst erbjuda ABC föräldraträffar
– Ha möjlighet att delta i lokala nätverksträffar, fortbildning/handledning efter avslutad utbildning