Regeringsbeslut – Uppdrag att fördela utvecklingsmedel och ge kompetensstöd för arbete mot våld i nära relationer

Regeringen ger Socialstyrelsen i uppdrag att under 2020–2022 fördela medel för att utveckla socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens arbete mot våld i nära relationer, sexuellt våld, hedersrelaterat våld och förtryck samt för att stödja arbete med vuxna och barn i prostitution och människohandel för sexuella ändamål.