Kartläggning av skyddade boenden i Sverige

Socialstyrelsen har i uppdrag att kartlägga skyddade boenden för våldsutsatta personer. Myndigheten ska även göra en uppföljning av kvaliteten på dessa boenden.

Syftet med kartläggningen är att ge en lägesbeskrivning av skyddade boenden i Sverige och följa upp kvaliteten i de skyddade boendena med en fördjupning vad gäller tillgänglighet för våldsutsatta med missbruks- och beroendeproblematik samt fysiska och psykiska funktionsnedsättningar