Hjälp till Hjälp – när hemmet är en otrygg plats.

Länsstyrelsen har tagit fram ett informationsbrev med anledningen av pandemin. Innehållet belyser vikten av att uppmärksamma barn som kan fara illa i och med ökad isolering i hemmet.