EN KAFKALIKNANDE PROCESS

Kartläggning av det bemötande myndigheterna gervåldsutsatta döva, hörselskadade och dövblinda kvinnoroch unga tjejer samt icke-binära. en-kafkaliknande-process-kartlaggning-rapport-2021-pdfHämta dokument...

Kompiskortet

mans-vald-mot-kvinnor-kompiskortet-folder-100x130-mm-6-sidig-2021-tryckoptimeradHämta dokument...

Bra kontakter vid HRV ärenden

Bra kontakter vid HRV ärenden UtrikesdepartementetFamiljekonfliktsektionens grupptelefonnummer: 08-405 55 88. Någon av de som arbetar på sektionen svarar i telefonen mellan…